www.forex.balunet.eu - index

... informácie ktoré hýbu trhom ...

   Čo je to vlastne FOREX? ...

   Názov FOREX je skratkou slov foreign exchange. Jedná sa                
   o obchodovanie s cudzími menami, resp. aj vlastnou menou.
   Mnohí tento trh označujú ako burzu. Nie je to však celkom
   pravda. Pod pojmom burza sa rozumie predovšetkým
   inštitúcia a tou FOREX nie je. FOREX je zjednodušene celosve-
   tová sieť, ktorá je prepojená najmodernejšími komunikačnými
   prostriedkami. Je to systém, ktorý vzájomne prepojuje banky,
   poisťovne, investičné fondy a brokerské spoločnosti, ktoré
   združujú individuálnych investorov. Obchodník na FOREX-e
   je teda taký obchodník, ktorý sa rozhodne zarábať na pohyboch
   konkrétnych mien, resp. vzájomných kurzov medzi menami.


Obchodovanie na FOREX trhu predstavuje vysokú mieru rizika pre všetkých investorov.
Copyright © 2008 www.balunet.eu All rights reserved
r
Vyberte si z našej ponuky
zdroj RSS.2

http://www.inzeraty.balunet.eu/ http://www.inzeraty.balunet.eu/auto-moto/osobne